กำลังก่อสร้าง

เป็นงานที่กำลังลังก่อสร้าง 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม แบบกลางแจ้ง

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม แบบมีหลังคา

งานก่อสร้างคังคา