ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คน แบบมีหลังคา

ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คนแบบมีหลังคา

ยกตัวอย่างขนาดสนาม 25 x 40 = 1,000 ตารางเมตร

 

1. เครียร์ริ่งพื้นที่ดินเดิมให้ได้ระดับ 0  งบประมาณ  30,000 บาท  (กรณีที่ไม่ถมดินเพิ่ม)

 

2. ระบบพื่นสนามแบบชั้นหินและระบบระบายน้ำงบประมาณอยุ่ที่  300 บาทต่อตารางเมตรหรือ 300,000 บาท

 

3. งานปูหญ้าเทียมพร้อมตัดเส้นสนามและโรยทรายและโรยเม็ดยางตารางเมตรละ 600 - 750 บาทหรือ 600,000 -750,000 บาทต่อสนาม 1,000 ตารางเมตร

 

4. ระบบไฟฟ้าส่องสวางจำนวน 20 ดวงโคมราคาประมาณการ 120,000 บาท

 

5. งานตาข่ายกั้นบอลล้อมรอบและคลุมหลังคารวม 2,300 ตารางเมตรตารางเมตรละ 50 บาทราคา 115,000 บาท 

 

6. โกล์และต่าข่ายโกล์คู่ละ 15,000 บาท

 

7. ประตูเหล็กทางเข้าสนาม 1 บาน  ราคา 5,000 บาท

 

8. โครงหลังคาคลุมสนามฟุตบอลตารางเมตรละ 2,500 บาท = 2,500 X 1,000 = 2,500,000 บาท

 

ราคาสนาม 5 คน รวม 3,685,000 - 3,835,000 บาท

บริษัททีมเทิร์ฟสปอร์ตคอนสตรัคชั่นจำกัด

ติดต่อ 092 469 6241 , 089 689 8288