ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน แบบมีหลังคา

ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คนแบบมีหลังคา

ยกตัวอย่างขนาดสนาม 30 x 50 = 1,500 ตารางเมตร

 

1. เครียร์ริ่งพื้นที่ดินเดิมให้ได้ระดับ 0  งบประมาณ  45,000 บาท  (กรณีที่ไม่ถมดินเพิ่ม)

 

2. ระบบพื่นสนามแบบชั้นหินและระบบระบายน้ำงบประมาณอยุ่ที่  300 บาทต่อตารางเมตรหรือ 450,000 บาท

 

3. งานปูหญ้าเทียมพร้อมตัดเส้นสนามและโรยทรายและโรยเม็ดยางตารางเมตรละ 600 - 750 บาทหรือ 900,000 -1,125,000 บาทต่อสนาม 1,500 ตารางเมตร

 

4. ระบบไฟฟ้าส่องสวางจำนวน 30 ดวงโคมราคาประมาณการ 180,000 บาท

 

5. งานตาข่ายกั้นบอลล้อมรอบและคลุมหลังคารวม 3,100 ตารางเมตรตารางเมตรละ 50 บาทราคา 155,000 บาท 

 

6. โกล์และต่าข่ายโกล์คู่ละ 17,000 บาท

 

7. ประตูเหล็กทางเข้าสนาม 1 บาน  ราคา 5,000 บาท

 

8. โครงหลังคาคลุมสนามฟุตบอลตารางเมตรละ 2,500 บาท = 2,500 X 1,500 = 3,750,000 บาท

 

ราคาสนาม 7 คน รวม 5,502,000 - 5,727,000 บาท

บริษัททีมเทิร์ฟสปอร์ตคอนสตรัคชั่นจำกัด

ติดต่อ 092 469 6241 , 089 689 8288