งาน อบต.ตลอง3 จังหวัดปทุมธาณี

งานอบต.ตลอง3 จังหวัดปทุมธาณี

ประกอบด้วย

  สนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 35X50 เมตรจำนวน 1 สนาม

  หลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

  อาคารตอนรับนักกีฬาพร้อมห้องฟิตเนสจำนวน 1 อาคาร 

บริษัททีมเทิร์ฟสปอร์ตคอนสตรัคชั่นจำกัด

ติดต่อ 092 469 6241 , 089 689 8288